banner trang chủ

GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG lên tới 500.000.000 VND

01 GIẢI NHẤT trị giá 30.000.000 VND bao gồm:

- Tiền mặt 10.000.000 VND;

- Sử dụng miễn phí trọn đời (Phí thường niên và phí giao dịch chuyển tiền) trên App MBBank trị giá 10.000.000 VND;

- Voucher sử dụng gói Bảo Hiểm Nhân Thọ MB Ageas Life trị giá tối đa 10.000.000 VND/người;

 

GIẢI NHÌ trị giá 25.000.000 VND bao gồm:

- Tiền mặt: 6.000.000 VND;

Sử dụng miễn phí trọn đời (Phí thường niên và phí giao dịch chuyển tiền) trên App MBBank trị giá 10.000.000 VND;

Voucher sử dụng gói Bảo Hiểm Nhân Thọ MB Ageas Life trị giá tối đa 9.000.000 VND/người;

 

GIẢI BA trị giá 20.000.000 VND bao gồm:

- Tiền mặt 4.000.000 VND;

- Sử dụng miễn phí trọn đời (Phí thường niên và phí giao dịch chuyển tiền) trên App MBBank trị giá 10.000.000 VND;

- Voucher sử dụng gói Bảo Hiểm Nhân Thọ MB Ageas Life trị giá tối đa 6.000.000 VND/người;

 

TOP 6 THÍ SINH XUẤT SẮC NHẤT

Trở thành nhân viên chính của MBBank tại Khối Ngân Hàng Số / Khối Kinh Doanh / Chi nhánh.

 

TOP 48 giải thưởng trị giá 7.000.000 VND, bao gồm:

- Sử dụng miễn phí 2 năm (Phí thường niên và phí giao dịch chuyển tiền) trên App MBBank trị giá 2.000.000 VND/người;

Voucher sử dụng gói Bảo Hiểm Nhân Thọ MB Ageas Life trị giá tối đa 5.000.000 VND/người;

 

Giải khán giả may mắn tham gia đêm Chung kết Toàn Quốc - Máy tính bảng IPad Wifi 32GB;

Và rất nhiều các giải thưởng phụ khác.

Thông tin khác