banner trang chủ

Đăng ký tài khoản

Mỗi cá nhân được khởi tạo duy nhất 1 tài khoản dự thi căn cứ theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu. Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây:

Phần thông tin Đăng nhập

Phần thông tin tài khoản

*Không bắt buộc

MBBank cam kết bảo mật toàn bộ các thông tin bạn cung cấp

gif